Investujte nyní výhodně do našich firemních dluhopisů s nadprůměrným ročním výnosem 9.5% !


Nabízíme limitovaný počet 1000 ks dluhopisů.

  • Nominální hodnota dluhopisů 25 000 CZK
  • Listinný cený papír na jméno, se splatností 2 roky a fixním výnosem 9,5% ročně
  • Celkový pevný výnos za 2 roky 19%
  • Výplata úroků 2x ročně, vždy každých 6 měsíců počínaje 24.10.2017
  • Transparentní investice bez tržních výkyvů
  • Nízká míra rizika
  • Snadné internetové objednání a doručení
  • Žádné poplatky za zpracování a vedení

Emise


Název Emise
LIPERAS
Emitent
LIPERAS CAPITAL GROUP s.r.o.,
IČ: 05183332
Datum Emise
24.4.2017
Splatnost Emise
24 měsíců, tj. 24.4.2019
Úrokový výnos
pevný roční úrok 9,5%
Měna Emise
CZK
Forma
cenný papír na jméno v listinné podobě
Distribuce Emise
Dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek Emitenta na adrese https://liperas.cz
Úhrada Dluhopisu
Objednané Dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Emitenta č.ú.: 2113247535/2700, Unicreditbank
Platby výnosů
úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, 2x ročně, v pevně stanovených termínech – 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018 a 24.4.2019.
Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na uvedený bankovní účet Vlastníka Dluhopisu
Splacení Dluhopisu
Splacení jmenovité Hodnoty Dluhopisu proběhne ke dni 24.4.2019 na bankovní účet Vlastníka Dluhopisu