Co je to dluhopis?


Dluhopis je druh cenného papírů. Jedná se o závazek emitenta vůči věřiteli, se kterým je spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosu. Jsou zde předem stanoveny termíny, ke kterým se vztahují dané úkony, např. termín výplat úroků či termín splacení celé investice. Do dluhopisů často investují banky, provádějí to nejčastěji formou svých investičních fondů. Ty poté nabízejí svým klientům. Pro banky je tento typ obchodu výhodným a hojně používaným instrumentem, jak zvyšovat své zisky. Tak proč by to nebylo výhodné i pro Vás.

Emisní podmínky Zákon o dluhopisech Vzor smlouvy

FAQ


Protože se jedná o způsob jak zajímavě uložit část svých financí a dosáhnout atraktivního zhodnocení. Dluhopisy jsou poměrně bezpečnou investicí pro konzervativní investory, kterým obvykle nabízejí 100% garantovanou návratnost.

Tímto způsobem získají potřebný kapitál výhodněji než prostřednictvím bankovního úvěru.

Investor po skončení splatnosti dostane zpět vložené prostředky navýšené o úroky. Investice do fixně úročených dluhopisů jsou vhodné pro všechny druhy investorů, kteří hledají stabilitu svých investic. Investice do dluhopisů nevyžaduje aktivní sledování pohybu indexu. Lze také samozřejmě využít diverzifikaci a investici rozdělit do různých druhů dluhových cenných papírů.

Stát neinvestuje prostředky, které získá z prodeje dluhopisů, tak jako firma. Investice do státních dluhopisů je velice stabilní a bezpečnou investicí. Na druhou stranu tomu i odpovídá zúročení dané investice, kdy firemní dluhopis je výrazně ziskovější.

Tento úrokový výnos jsme stanovili z důvodů časových, kdy předpokládáme velice rychlý prodej celé emise. Takto rychle získané prostředky nám umožní dosáhnout výrazných úspor v následně realizovaných obchodech, při využití všech optimalizací našich obchodních záměrů.

Teoreticky je to možné až do 1.2.2018, nicméně předpokládáme vyprodání Emise během několika týdnů od zahájení prodeje, přičemž jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 25 000,- CZK. Takže např., chci–li investovat 250 000,-CZK, zrealizuji to nákupem 10–ti kusů dluhopisů o jmenovité hodnotě 25 000,-CZK za každý kus. Dluhopis je určen určeny pouze osobám starším 18-ti let, s českým občanstvím a trvalým pobytem na území ČR.

Po připsání platby na účet emitenta je řádně vyplněný dluhopis zaslán prostřednictvím doporučené pošty na adresu vlastníka, a to nejpozději do pěti pracovních dní.

Všechny změny, které nastanou v průběhu, kdy jste vlastníkem dluhopisu (např. změna Vašeho bankovního spojení, emailové nebo doručovací adresy) nám zašlete a my je zaregistrujeme a provedeme opatření pro hladký průběh všech následných úkonů.